Ooskaap

Francois le Vaillant: Travels into the interior of Africa via the Cape of Good Hope. Vol II

2022-03-17T19:57:37+00:00November 14th, 2021|

Hierdie bundel van Le Vaillant se 'Travels' gaan voort met die vertelling van sy reis wat in Volume 1 begin is. Dit strek vanaf sy aankoms by Kok se Kraal op die oewer van die Groot Visrivier, waar hy kamp opgeslaan het en van 12 Oktober tot 4 Desember 1782 gebly het. Hierdie verblyf van twee maande was die langste tyd wat Le Vaillant gedurende die hele reis op een plek gebly het.

Indoda Ebisithanda (“The Man Who Loved Us”) – The Reverend James Laing among the amaXhosa, 1831-1836

2022-07-19T09:26:04+00:00April 13th, 2020|

The Reverend James Laing was one of the earliest missionaries of the Glasgow Missionary Society to arrive on the eastern frontier of South Africa in 1831. Like many other missionaries, he kept a daily journal until his death in 1872. This volume consists of the first six years of his journal, a tumultuous period on the Eastern Cape frontier. Laing was a private man who wrote considerably less about himself than about the amaXhosa whom he served, showing an insatiable interest in their language, genealogy, history, customs and social structure.

Into the hitherto Unknown. Ensign Beutler’s Expedition to the Eastern Cape, 1752

2020-10-08T19:48:16+00:00July 24th, 2013|

Teen 1752 het die Nederlandse kolonie aan die Kaap nie verder as Mosselbaai gestrek nie. Die Beutler-ekspedisie beplan en toegerus is deur goewerneur Rijk Tulbagh en het opdrag gekry om ‘n deeglike kennis op te doen van die onbekende binneland. Die leser word nie alleen ingelig oor die flora en fauna van die gebied nie, maar ook oor die mense wat daar gewoon het.

The South African Letters of Thomas Pringle

2021-02-23T08:58:46+00:00November 24th, 2011|

Thomas Pringle (1789–1834) word in hierdie land onthou as die ‘vader van die Engelse poësie’, as leier van die enigste Skotse Setlaarsparty in 1820, en as ‘n kampvergter vir die vryheid van die pers. In Kaapstad was hy onder andere, saam met sy vriend John Fairbairn, redakteur van die Kaap se eerste onafhanklike nuusblad, en het ‘n suksesvolle ‘klassieke en kommersiële akademie’ gestig, totdat dit alles tot ‘n einde gebring is deur die vyandigheid van die goewerneur, Lord Charles Somerset. Hy is terug na Engeland waar hy sekretaris van die Anti-Slavery Society was en is op 45 jarige ouderdom oorlede.

Isaac Williams Wauchope: Selected Writings 1874-1916

2020-09-22T13:43:51+00:00July 24th, 2008|

Isaac Williams Wauchope (1852-1917) was in die laat-19e en vroeg-20ste eeu 'n prominente lid van die Afrika-elite in die Ooskaap. Hy was predikant, politieke aktivis, historikus, digter en uiteindelik, die legendariese held in die Mendi-skeepsramp. Hierdie volume bevat, in Engels en in Xhosa, 'n keuse uit sy geskrifte wat 'n beeld gee van Wauchope se betekenisvolle en stormagtige lewe.

Francois le Vaillant: Travels into the interior of Africa via the Cape of Good Hope. Vol I

2020-08-18T20:02:33+00:00July 24th, 2007|

In 1780 het ‘n toe nog jong Francois Vaillant uit Nederland na die Kaap vertrek om voorbeelde van voëls en diere te versamel. Sy verslag oor sy reis is wyd gepubliseer en dit het ‘n invloedryke en gewilde publikasie oor Suid-Afrika dwarsdeur Europa geword. Dit het baie standpunte van die ‘Era van Verligting’ weerspieël en was die eerste verslag met sterk kritiek op Nederlandse kolonialisme.

Guillaume Chenu de Chalezac, the ‘French Boy’

2020-08-04T20:47:25+00:00July 24th, 1991|

Die 15-jarige 'Franse seun' was in 1687 op 'n skip wat aan die Ciskeise kus gestrand het, en het 'n jaar lank by 'n Xhosa-opperhoof ingewoon. Die wêreld van die Hugenote diaspora, die bloeiende handel op die Indiese Oseaan, die Kaap se sleutelposisie in die stryd om mag, en die ontluikende belangstelling van Nederland in 'Terra de Natal' vorm die sentrale elemente van hierdie ryk-geskakeerde vertelling, die eerste volledige Europese vertelling oor die lewenswyse van die Xhosa sedert die aanvang van kolonisasie.

Go to Top