Nuusbrief 52, Oktober 2017

 

ALGEMENE JAARVERGADERING

 Ons 2017-jaarvergadering word gehou op 23 November 2017 om 17h30 in die woning wat vir ons die afgelope jare soos ʼn tuiste begin voel het: Ravenswood House, Hatfieldstraat 110, Tuine. As u nie ons onlangse jaarvergaderings daar bygewoon het nie, moenie die geleentheid misloop om ‘n vroeg 19-eeuse dorpshuis, outentiek gerestoureer, te besoek nie. Die kaart hieronder dui aan waar dit geleë is. Ons opregte dank gaan aan Patrick Esnouf, wat ons toelaat om hierdie elegante huis vir ons vergaderings te gebruik. Dit sal ‘n historiese sowel as ‘n geskiedkundige vergadering wees – op grond van die baie positiewe terugvoering wat ons van ons lede gekry het oor die verandering van die Vereniging se naam, sal die volgende mosie by die jaarvergadering ingedien word:

DAT DIE NAAM VAN DIE VERENIGING VERANDER WORD NA: ‘HISTORIESE PUBLIKASIES SUIDER-AFRIKA (VOORHEEN DIE VAN RIEBEECK-VERENIGING)/ HISTORICAL PUBLICATIONS SOUTHERN AFRICA (FORMERLY THE VAN RIEBEECK SOCIETY)’.

Soos uiteengesit in ons nuusbrief aan alle lede vroeër in die jaar, uitgestuur op 26 Maart, is die rede vir die voorstel die behoefte wat ontstaan het om met die naam uitdrukking te gee aan die breër spektrum van ons publikasies in die afgelope tyd. Die plan is om die nuwe naam in 2019/2010, wanneer ons met Reeks III van ons publikasies begin, in werking te laat tree. Toe die Vereniging in 1918 gestig is, is besluit op die naam ‘Van Riebeeck-Vereniging vir die Publikasie van Suid-Afrikaanse Historiese Dokumente’/’Van Riebeeck Society for the Publication of South African Historical Documents’ as ʼn kompromis in plaas van name soos ‘Rhodes Society’ of ‘Kruger-Vereniging’. Maar dit het vandag ontoepaslik geword, omdat dit ʼn Kaapse, koloniale fokus suggereer wat nie meer ooreenstem met dit wat ons doen en wat ons sal voortgaan om te doen nie. Toekomstige publikasies sluit onder andere in: In a Time of Plague: Recollections of the Spanish Flu Epidemic of 1918; Sol Plaatje: A Life in Letters, 1897-1932; Indoda Ebisithanda (‘The Man who Loved Us’) – The Journals of Rev. James Laing 1830-1836; volume 2 van  Le Vaillant se ‘Travels into the Interior of Africa’; Papers of the Industrial and Commercial Workers’ Union, 1919-1941; F.S. Malan: ‘n Oud-Joernalis Kyk Terug, 1895-1910; en South African Letters of Governor-General Lord Buxton, 1914-1920.

 

Lede wat op die jaarvergadering teenwoordig is, sal gevra word om oor hierdie voorstel te stem, maar ons wil ook graag lede wat nie op die vergadering is nie, die geleentheid bied om hulle mening te gee. Daarom word ʼn volmagvorm voorsien – sien die aangehegte vorm wat voltooi en gestuur kan word aan office@vanrs.co.za   OF aan: Die Sekretaris, Van Riebeeck-Vereniging, Posbus 15151, Vlaeberg, 8018, nie later nie as die middag 12uur op 17 November 2017.

VRV 100

 Op 29 Augustus 2018 word die VRV 100. Dit is net om u daarvan bewus te maak en om u te laat weet ons beplan feesvierings en ‘n ‘lank-lewe’ fondsinsameling vir volgende jaar.  Die eerste van hierdie gebeurtenisse sal ‘n reeks lesings by die Universiteit van Kaapstad se 2018 Somerskool wees. Die lesings sal handel  oor sleutelonderwerpe in die Suid-Afrikaanse geskiedenis, soos uitgebeeld in sommige van ons 100 volumes.  Die kursus, “Witnesses to South African History” sal plaasvind op 22-26 Januarie 2018 om 5.30 nm. by die Universiteit van Kaapstad.

Onderwerpe sluit in slawerny, botanie, oorlog en inheemse stemme. Hierdie lesings sal sekerlik ‘n hele nuwe dimensie aan u waardering van u VRV volumes byvoeg.  Vir meer inligting gaan na:

http://webcms.uct.ac.za/sites/default/files/image_tool/images/4/2018SummerSchool/2018%20Summer%20School%20brochure.pdf

of kontak die Universiteit van Kaapstad se Somerskool kantoor (tel. 021 650 2634).

Besonderhede oor verdere VRS 100 gebeurtenisse sal in ons volgende nuusbrief aangekondig word.

 

TWEEDEHANDSE BOEKE

Hieronder is ʼn lys van tweedehandse VRV-publikasies wat vir ons lede te koop aangebied word. Die pryse wissel tussen R80 en R350, plus posgeld, afhangend van die toestand van die boek en of daar nog gedrukte eksemplare beskikbaar is. Verder het ons ʼn volledige stel van Reeks Twee, in ʼn goeie toestand, te koop vir R 11 600. Meer inligitng oor die beskikbaarheid, pryse en toestand van die boeke is op  ons webwerf of kan verkry word deur ons kantoor te bel by 021 423 8424. As daar meer as een aanbod vir ʼn volume is, het ons besluit om lootjies te trek om te bepaal aan wie die boek toekom.

Indien u in enige van hierdie publikasies geïnteresseerd is, stuur asb ʼn e-pos na office@vanrs.co.za of laat ʼn boodskap op die telefoon by 021 423 8424. Sluitingsdatum vir aanbiedinge om te koop: 12 uur middag op 17 November 2017.

Voornemende kopers moet asseblief nie betaal voor hulle aanbod aanvaar is nie.

 

Vol no Kort titel Prys Vol no Kort titel Prys
I-26 John Sheddon Dobie 175 II-14 Waterston 175
I-28 H Hop & J Rhenius 175 II-15 Garrett 175
I-30 Andrew Geddes Bain 175 II-16 Johannesburg Pioneers 175
I-31 American Missionaries 175 II-17 Thunberg 175
I-32 F S Malan 80 II-18 Breaker Morant 350
I-33 Hamelberg 80 II-19 Crealock 175
I-34 Sourcebook on Grosvenor 80 II-20 HMS Guardian 175
Vol no Kort titel Prys Vol no Kort titel Prys
I-35 McKiernan 175 II-21 Palgrave 175
I-36 Andrew Smith 80 II-22 French Boy 175
I-37 N J Merriman 1848-55 80 II-23 Wahlberg 175
I-38 Maleo & Sekoekoeni 80 II-24 Barnard – Cape Journals 350
I-39 Walter Stanford (Vol I) 80 II-25 Griqua Records 175
I-40 Joseph Tindall 80 II-26 Krause 175
I-41 J X Merriman 1870-90 80 II-27 Norwegian  Missionaries 175
I-44 J X Merriman 1890-98 80 II-28 De Vylder 175
I-45 Thomas Baines (Vol II) 175 II-29 Barnard – Cape Diaries (I) 175
I-46 W B E Paravicini di Capelli 175 II-30 Barnard – Cape Diaries (II) 350
I-48 George Thompson (Vol I) 175 II-31 Canadian Rifleman 175
I-49 George Thompson (Vol II) 80 II-32 Jack Lane 175
I-50 J X Merriman 1905-1924 80 II-33 Jameson Raid 175
II-34 Hendrik Cloete 175
II-1 Dagboek van Adam Tas 350 II-35 Moravians 175
II-2 Valentyn, part 1 350 II-36 Trials of Slavery 175
II-3 Rose-Innes 350 II-37 Words of Batswana 175
II-4 Valentyn, part 2 350 II-38 Le Vaillant (I) 175
II-5 Livingstone 350 II-39 Wauchope 175
II-6 Sparrman(I) 350 II-40 Paton 175
II-7 Sparrman(II) 350 II-41 Duncan – Selbourne 175
II-8 Richardson 175 II-42 Pringle 175
II-9 Cape Monthly Magazine 175 II-43 Xuma 350
II-10 Somerville 350 II-44 Beutler 175
II-11 Mafeking 350 II-45 Schreiner 175
II-12 Molteno 175 II-46 Russian visitors 175
II-13 Swellengrebel 175 II-47 Thema 175

 

 

PUBLIKASIES VAN DIE BRENTHURST-BIBLIOTEEK

Vier stelle van die publikasies van die Brenthurst-biblioteek oor Suid-Afrikaanse geskiedenis, saamgestel uit die oorspronklike manuskripte van die Biblioteek, word te koop aangebied deur ʼn jarelange lid van die Vereniging, mnr Nick Diemont. Hy het vriendelik ingestem dat die VRV kommissie op alle verkope ontvang.

 

Die Brenthurst-reeks boeke word in drie uitgawes gepubliseer – Aanbieding (Volledig leer, genommer A tot Y); Luuks (Half-leer, genommer 1 tot 125) en Standaard (nie genommer, 850 kopieë). Die eerste twee reekse is tussen 1975 en 1994 gepubliseer en bestaan elk uit 10 volumes. Vyf volumes van die Derde Reeks is reeds gepubliseer.

 

Die Luukse uitgawes is in half-leer gebind, kom in ʼn foedraal (‘slip-case’) en is baie gesog by versamelaars, terwyl die Standaard-uitgawes gebind is in ʼn hoë kwaliteit boekmateriaal.

Te koop:

Volledige stel van die Eerste Reeks, Luukse uitgawe nr No 111 van  125 – Prys-aanduiding R25 000.

Alle volumes is geteken deur HF Oppenheimer. In baie goeie toestand met ligte verbleiking op ʼn paar plekke op die foedrale.

Volledige stel van die Eerste Reeks, Standaard-uitgawe – Prys-aanduiding R10 000.

Die meeste boeke is geteken deur die outeur en/of HF Oppenheimer. Goeie toestand met ʼn mate van verbleiking op die rugkant van die Brenthurst Baines; 3 boeke het ʼn watermerk aan die bokant.

Volledige stel van die Tweede Reeks Standaard-uitgawe – Prys-aanduiding R10 000.

Goeie toestand met effense skaafmerke op die stofomslag. Alle boeke geteken deur die outeur en/of HF Oppenheimer.

Volledige stel van die Derde Reeks Standaard-uitgawe (vyf volumes tot op datum gepubliseer) – R7 000. Ongeskonde toestand.

Meer inligting oor die individuele volumes word gegee op ons webwerf http://www.vanriebeecksociety.co.za/

 

Lede wat belangstel, word versoek om mnr Diemont direk te kontak by njdiemont@gmail.com of telefonies by 082 559 8003.

 

NUWE BOEKE DEUR VRV-REDAKTEURS OOR VRV-VERWANTE ONDERWERPE

 Deur die verband met VRV-volumes of VRV-redakteurs mag die volgende onlangs-gepubliseerde boek vir u van belang wees:

Sir Walter Stanford: His Forebears and Family, deur C. Edey (Quickfox Uitgewers, 2017). Vir besonderhede, sien http://www.sirwalterstanford.co.uk/details-of-book.html

The Two Africas of Francis Brett Young deur F. Hale (Africana-Uitgewers, 2017). Vir besonderrhede, kontak africanapublishers@mwebbiz.co.za

 

NUWE LEDE

 Alex Giardini van Citrusdal; Peter Milligan van Nuweland; Carolien Saayman van Parow; Ralph Humphreys van Tzaneen; Dulcie Krige van Durban; Ronald Jardine van Benoni; Sizakele Gumede van Durban; Marlize Lombard van Johannesburg; Etta Coetzee van Saskatchewan, Kanada; Garrick Wagner van Edinburgh, Skotland. Welkom aan hulle almal!

IN MEMORIAM

Brian Williams; Megan Stevens; mev H Wagner; mnr S B Shering; Mary Floyd.

E-POSADRESSE ASSEBLIEF

 Indien u hierdie nuusbrief per landpos ontvang het maar ook ʼn e-posadres het, stuur asb die e-pos-adres aan office@vanrs.co.za sodat ons toekomstige inligting elektronies aan u kan stuur. Dit bring ʼn aansienlike besparing vir ons mee. Hou ons ook op die hoogte van enige verandering in u kontakbesonderhede.

AGTERSTALLIGE LEDEGELD

Om te verseker dat u vanjaar se volume ontvang, wat slegs aan opbetaalde lede uitgestuur is, maak asb seker dat u ledegeld vir 2017 betaal is:

Plaaslike lede                                              : R250

Lede uit die SAOG-lande                          : R300

 

BEKENDSTELLING VAN 2017-VOLUME

 

Die eerste bekendstelling van ons 2017-volume wat so pas aan u gepos is, Seleksies uit die Briewe van President M. T. Steyn, 1904-1910/Selections from the Letters of President M.T. Steyn, 1904-1910, geredigeer deur Con de Wet en Elizabeth van Heyningen met vertalings deur Chris van der Merwe, vind plaas na die jaarvergadering om 19h00 op 23 November in Ravenswood House. Die twee redakteurs en die vertaler sal praat oor Steyn en die sleutelrol wat hy vervul het in die  heropbou van die Afrikaner-kultuur en -opvoeding na die Anglo-Boereoorlog en in die totstandkoming van die Unie in 1910. Vir verversingsdoeleindes, laat asb weet as u teenwoordig sal wees, per e-pos, telefoon of brief, nie later nie as die middag 12uur op 17 November 2017. Ons Vrystaatse lede sal verheug wees dat ʼn tweede  bekendstelling sal plaasvind in Bloemfontein om 11h00 op 25 November in Monumentweg, in die Oorlogsmuseum van die Boere-republieke,  waar president Steyn begrawe is aan die voet van die Vrouemonument. Vrystaters, ondersteun dit asseblief, dis ons eerste bekendstelling in die Vrystaat. Indien u gewillig is om daar te help met die verkoop van kopieë aan  die publiek, kontak ons asb by office@vanrs.co.za sodat ons u in aanraking kan bring met ons plaaslike organiseerders.

We enter the 100th year of our existence with a new name in the offing and several centenary activities already launched or soon to be launched, culminating in a grand centenary function in Cape Town on 29 August 2018. There is also the possibility of a similar function in Gauteng later in the year. Read on for more information!

RE-BRANDING

94% of members present at our AGM in Ravenswood House, Cape Town on 27 November 2017 voted in favour of re-branding the Society as ‘Historical Publications Southern Africa (formerly the Van Riebeeck Society)/Historiese Publikasies Suider-Afrika (voorheen die Van Riebeeck Vereniging)’. The neat acronym which this name yields is HIPSA in both English and Afrikaans – we are currently trying to come up with isiXhosa, Sesotho, Setswana or isiZulu equivalents to render the acronym wholly inclusive. Any suggestions in this regard will be most welcome. Whether this acronym will make all members of the society ‘Hippies’ is, as yet, an open question.

VRS 100

Our centenary programme started off in January with a 5-lecture course organized by our deputychair, Dr Elizabeth van Heyningen, at UCT’s Summer School. Entitled ‘Witnesses to South African History: From Cinna the Slave to Richard Victor Selope Thema’, it attracted some 60 attendees who were treated to five intriguing lectures on important themes in South African history, as illustrated by volumes we have published during our 100 years. The 5 topics and the lecturers who spoke on them were: History and its sources (Dr Elizabeth van Heyningen); Slavery (Prof Gerald Groenewald); Botany (Dr John Rourke); Hidden black voices (Dr Pam Maseko); War (Professor Bill Nasson). Our very sincere thanks go to these 5 lecturers for sharing their knowledge and expertise with the enthusiastic audience. The lectures underlined the enormous contribution made by the Society to Southern African history by making available to scholars, students, history buffs and the general public an impressive array of key sources on our past. A second way in which we will mark our centenary will be by presenting all fully-paid-up members with an extra volume this year free of charge as the Society’s centenary gift to them. This will also ensure that, at long last, we make good our failure back in 1925 to publish a volume that year, which has meant that ever since then our volumes have trailed our age by one year. By publishing two volumes this year we will, at long last, repair this omission and so bring out our 100th volume in our centenary year. The two volumes which we will publish this year are: Hendrik Swellengrebel in Afrika: Journalen van Drie Reizen in 1776-1777 (in both the original Dutch and in an English translation) and In a Time of Plague: Memories of the Spanish Flu Epidemic of 1918 in South Africa. Payment of this year’s subscription of R275 will bring you both volumes.

The third centenary event will be the launch of a Centenary Fund to build up a solid financial base for our next 100 years. You will therefore soon be receiving a special fund-raising appeal from us. Our aim is to raise a sum which will be a significant multiple of our age this year. Please respond generously to this once-in-a-century appeal. We will not be repeating such an appeal until 2118. The culmination of our centenary celebrations will start on the afternoon of 29 August 2018 (the exact centenary of our foundation meeting the South African Public Library) with the opening of a centenary exhibition on our history at the South African Public Library’s successor, the National Library of South Africa on Government Avenue in Cape Town – the National Library is itself celebrating its bicentenary this year – followed by a short walk up Queen Victoria Street to the Centre for the Book where our own gala centenary function will take place. Details of this event will be provided closer to that date, but please set aside that date already now. It too will not be repeated until 2118. Plans for a function in Gauteng to mark our centenary are still being finalized at present. More information will follow in our next newsletter.

2017 VOLUME: SELEKSIES UIT DIE BRIEWE VAN PRESIDENT MT STEYN, 1904-1910

Apart from the two launches in 2017 mentioned in our last newsletter, the first after our AGM in Cape Town and the second at that most appropriate site in Bloemfontein, the War Museum, near which President Steyn is buried, several public talks about the book have been given by one of the editors and the translator, respectively Dr Elizabeth van Heyningen and Professor Chris van der Merwe. These have included a radio interview on RSG, a discussion at the Protea Bookshop in Stellenbosch chaired by a member of our Council, Dr Francois Cleophas, and lectures to an array of societies like the Genealogical Society of South Africa, the Hermanus Historical Society, the Friends of the Netherlands Library and the Fish Hoek Public Library. If you know of any other organizations which would like to hear about the book (or indeed about our own Society’s history), please do not hesitate to inform our office.

DISPLAY AT STELLENBOSCH WOORDFEES

The Society was invited to participate in a display by the Genealogical Society of South Africa at the Woordfees in Stellenbosch on 10 March. The event was held in the historic Dutch Reformed Church Seminary in Dorp Street. The display consisted of a table decked with several of our publications, posters and pamphlets. Both members of the public and Genealogical Society members expressed great interest in the publications and the event generated valuable publicity.

Van Riebeeck Society display at the Woordfees in Stellenbosch

IN MEMORIAM

We regret to announce the deaths of the following members: Mr I Brown, Mr K Hartwanger, Mr A S Henry, Mrs M W Nel, Mr B S van der Merwe.

NEW MEMBERS

We are delighted to welcome the following as new members: Mr M Clark from Hermanus, Ms M Hall from Rosebank, Cape Town, Mr B Jones from Hermanus, Mr Z E Kose from Kraaifontein, Cape Town, Mrs P Rivett-Carnac from Newlands, Cape Town and Prof B-E van Wyk from Johannesburg.

 

EMAIL ADDRESSES

To help us save on our postage, any members who have acquired email addresses are kindly requested to inform us of these.