Die Vereniging het in Augustus 2018 honderd jaar oud geword. Sedert sy stigting in 1918 het dit feitlik elke jaar ʼn volume gepubliseer van oorspronklike Suid-Afrikaanse historiese dokumente, noukeurig geredigeer. Die strewe van die stigters was om deur die stigting ʼn besef tuis te bring van die historiese wortels van die eerste nuwe Suid-Afrika, die Unie van Suid-Afrika, wat in 1910 tot stand gekom het.

Nou, in die era van die tweede nuwe Suid-Afrika, streef die Vereniging na dieselfde doel, maar met ʼn breër siening van ons historiese wortels. Daarom het ons in die onlangse jare volumes oor ʼn groter verskeidenheid historiese figure gepubliseer – sommige in die oorspronklike Nederlands, Afrikaans, Setswana en isiXhosa, maar nou vir die eerste keer in Engels vertaal. Ons glo dat dit nodig is om ʼn groter verskeidenheid Suider-Afrikaanse stemme uit die verlede bekend te maak, en dit is wat ons in die tweede eeu van ons bestaan beoog. In die uitvoering van hierdie taak hoop ons om die kennis van die geskiedenis van Suider-Afrika te verbreed en te verdiep, en om dit meer toeganklik vir almal te maak.

Een van die maniere waarop ons die historiese mylpaal gedenk het was die stigting van ʼn Eeufeesfonds, om daardeur die finansiële fondament te versterk wat nodig is om in die volgende honderd jaar hoë kwaliteit volumes oor die Suider-Afrikaanse verlede te publiseer.

100 VOLUMES IN 100 JAAR

Die beroep was (en is nog steeds) op lede en ondersteuners om ʼn ruimhartige, eens-in-ʼn-eeu bydrae te maak tot die Vereniging se Eeufeesfonds. Was dit nie vir die volumes van die Vereniging nie, sou vele sleuteldokumente oor die Suider-Afrikaanse geskiedenis nooit vir die publiek beskikbaar geword het nie. Met ʼn donasie kan skenkers help om ʼn stewige finansiële basis vir die toekoms van die Vereniging te skep, en daarmee bydra tot ʼn beter begrip van die verlede en die hede van ons subkontinent.

Donateurs in 2018 is in vyf kategorieë verdeel in ons honderdste volume asook op ons webwerf. Die name van toekomstige donateurs sal by laasgenoemde gevoeg word. Die vyf kategorieë is:

DIAMANT donateurs: (diegene wat R50,000 of meer skenk)
PLATINUM donateurs: (diegene wat R20,000 of meer skenk)
GOUE donateurs: (R10,000 of meer)
SILWER donateurs: (R2,500 of meer)
BRONS donateurs: (R300 of meer)

Die Vereniging is verheug om te kan aankondig dat, tot op datum (31 Oktober 2018), ʼn bedrag van R565 000 vir ons Eeufeesfonds ingesamel is. Ons erken met dank die ruim bydraes van lede en ondersteuners van die Vereniging. Die fonds is vir ons van groot belang vir die nastreef van ons oorspronklike doel, naamlik ‘om te druk of te herdruk, vir verspreiding onder lede en verkope aan die publiek, skaars en waardevolle boeke, pamflette en dokumente oor die geskiedenis van Suider-Afrika’. Die lys van donateurs, aan wie ons veel dank verskuldig is, kan gesien word – klik hier.

Donasies kan nog steeds gemaak word, deur ʼn elektroniese betaling of ʼn direkte deposito in ons bankrekening (kyk hieronder), of met ʼn tjek of kontant wat by ons kantoor ingelewer kan word. Gebruik asb as verwysing CENTFUND en u naam, en stuur ʼn bewys van betaling aan office@hipsa.org.za.

Bank besonderhede:
Rekening naam: Historiese Publikasies Suider-Afrika
Bank: Standard Bank, Thibaultplein, Kaapstad.
Rekening: Lopende rekening nr 07 051 2035. Tak kode (02 090 9)
Swift Code: SBZAZAJJ