Na aanleiding van herhaalde versoeke deur lede dat volumes wat lank reeds uit druk is weer beskikbaar gemaak word, het die VRV in 2006 besluit om sekere uitgesoekte volumes uit die eerste en tweede reekse te laat herdruk.

Om die herdrukke van die oorspronklike volumes te onderskei, is die voorkoms van eersgenoemde drasties verander – A5-grootte sagteband met blou omslae. Hulle is nie bedoel om te kompeteer met die oorspronklikes nie. Hul hoofwaarde lê in hul inhoud, wat na baie dekades weer aan die publiek beskikbaar gestel word. Kopieë kan bestel word van HiPSA. (Aflewering sal dalk nie onmiddellik moontlik wees nie, aangesien die herdruk net tien op ‘n slag gedoen word.)

HERDRUKKE BESKIKBAAR

Vol Kort titel Vol Kort titel
I-1 Reports of De Chavonnes and of Van Imhoff, on the Cape I-15 Journals of Wikar, Janz & Van Reenen 1760-1799
I-2 Mentzel ‐ Biography of Rudolph Siegfried Allemann I-16 Isaacs – Travels in Eastern Africa Vol I
I-3 De Mist ‐ Memorandum for the administration at the Cape I-17 Isaacs – Travels in Eastern Africa Vol II
I-4 Mentzel ‐ A geographical description of the Cape Vol I I-18 Die Joernaal van Dirk Gysbert van Reenen, 1803
I-5  Collectanea, Vol. I I-20 Journal of Andrew Smith Vol I
I-6 Mentzel ‐ A geographical description of the Cape Vol II I-21 Journal of Andrew Smith Vol II
I-7 The Diary of the Rev. Franscis Owen I-24 Teenstra – Reize over de Kaap de Goede Hoop 1830
I-8 The Wreck of the Grosvenor I-25 Mentzel ‐ A geographical description of the Cape Vol III
I-9 Die Dagboek van Hendrik Witbooi 1884‐1906 I-27 Goldswain’s Chronicals Vol I
I-12 Expedition Journals of Olof Bergh & I Schrijver 1682-89 I-29 Goldswain’s Chronicals Vol II
I-14 The early Cape Hottentots II-6 Sparrman – Voyage to the Cape of Good Hope – Part I
I-12 Expedition Journals of Olof Bergh & I Schrijver 1682-89 II-7 Sparrman – Voyage to the Cape of Good Hope – Part II

Kort beskrywings van die Herdrukke word hieronder gegee. Indien u meer inligting oor die oorspronklike publikasie benodig, klik op die illustrasie.

HOË RESOLUSIE WEERGAWES VAN DIE KAARTE, WAT IN DIE OORSPRONKLIKE PUBLIKASIES VERSKYN, KAN BESIGTING WORD DEUR HIER TE KLIK 

PRYSE VAN HERDRUKTE VOLUMES

Die pryse van herdrukte volumes vir lede in Suider-Afrika en lede in die Buiteland verskyn in die tabel hieronder. Posgeld en verpakkingskoste moet bygevoeg word.

Vol Kort titel Plaaslike Lede Plaaslike Nie-Lede Buitelandse Lede Buitelandse Nie-Lede
I-1 De Chavonnes R175 R225 R275 R360
I-2 Mentzel – Allemann R175 R225 R275 R360
I-3 De Mist R215 R275 R340 R440
I-4 Mentzel (I) R175 R225 R275 R360
I-5 Collectanea R215 R275 R340 R440
I-6 Mentzel (II) R175 R225 R275 R360
I-7 Owen R185 R240 R290 R380
I-8 The Wreck of the Grosvenor R185 R240 R290 R380
I-9 Witbooi R215 R275 R340 R440
I-12 Bergh and Schrijver R260 R340 R415 R540
I-14 Early Cape Hottentots R175 R225 R275 R360
I-15 Wikar R260 R340 R415 R540
I-16 Isaacs (I) R240 R315 R380 R500
I-17 Isaacs (II) R240 R315 R380 R500
I-18 Van Reenen R260 R340 R415 R540
I-20 Andrew Smith Vol I R215 R275 R340 R440
I-21 Andrew Smith Vol II R215 R275 R340 R440
I-24 Teenstra R260 R340 R415 R540
I-25 Mentzel (III) R260 R340 R415 R540
I-27 Goldswain  Vol I R215 R275 R340 R440
I-29 Goldswain Vol II R215 R275 R340 R440
II-6 Sparrman Part I R260 R340 R415 R540
II-7 Sparrman Part II R260 R340 R415 R540

Pryse vir boekwinkels is beskikbaar op aanvraag.

 

Versoek asseblief ‘n kwotasie indien u meer as een boek bestel aangesien die posgeld baseer word op die gewig van die pakkie.

Neem asseblief kennis dat die volle bedrag betaalbaar is voordat enige items versend sal word. Besonderhede i.v.m. betaling verskyn onder aan die bestelvorm. Ons sal egter u moet kontak nadat ons die posgeld bereken het.

HOE OM TE BESTEL

Om ‘n publikasie te bestel is die eenvoudigste manier om ‘n e-pos te stuur aan office@hipsa.org.za of skakel ons by (021) 423 8424 en ons sal ‘n kwotasie aan u stuur. ‘n Ander alternatief is natuurlik om ons gedurende kantoorure te besoek.

Kantoorure Woensdae en Vrydae 10h00 tot 13h00. Buite kantoorure, los asseblief ‘n telefoonboodskap of, indien baie dringend, bel vir Rolf Proske by (071) 077-1672. Ons kantoor is geleë in die ‘Centre for the Book’, Koningin Victoriastraat, Tuine, Kaapstad.

Indien u dit sou verkies, maak asseblief gebruik van die vorm hieronder en stuur opmerkings of vrae aan die adminstratiewe beampte. Verskaf asseblief u besonderhede in die toepaslike blokkies en, die belangrikste is u e-pos adres of telefoonnommer sodat ons met u kontak kan maak.

BETALINGSBESONDERHEDE

Betalings moet gemaak word deur elektroniese oordrag (EFT) na ons bankrekening:

Rekening: Historiese Publikasies Suider-Afrika
Bank: Standard Bank van Suid-Afrika
Tak: Thibaultplein, Kaapstad
Takkode: 020-909
Rekeningnommer: 07 051 2035
Rekeningtipe: Lopenderekening
SWIFT kode (vir internasionale oordragte): SBZAZAJJ

Oorsese kliënte moet verkieslik PayPal gebruik. Die e-pos adres om te gebruik is vanriebk@mweb.co.za