NEWSLETTER 58 – OCTOBER 2021

2021-11-18T16:13:48+00:00November 18th, 2021|Nuusbriewe|

102nd AGM AND LAUNCH OF OUR 103rd VOLUME Continuing the Covid-prompted initiative last year, to hold our AGM online (which saw members from 3 continents and 4 time zones attending), our 2021 AGM will be held online via Zoom at 18h00 SA time on 17 November 2021. To attend, please inform us of your intention to do so and we will send you a Zoomlink on the day before the AGM. Then just log in on 17 November from [...]

NEWSLETTER 57 – NOVEMBER 2020

2021-11-18T19:06:57+00:00November 18th, 2020|Nuusbriewe|

Publishing in a pandemic period To pandemics HiPSA and the VRS before it are no strangers. Barely six weeks after the VRS’s foundation in August 1918, the new Society was in the midst of publishing its first volume (Reports of De Chavonnes and his Council, and of Van Imhoff, on the Cape, published by the VRS, 1918) when South Africa was struck by the worst pandemic in its history, the Spanish flu of October 1918. ‘Up in Cape Town [...]

Newsletter 56 – October 2019

2020-06-15T08:32:15+00:00November 27th, 2019|Nuusbriewe|

AGM and LAUNCH OF 2019 VOLUME  Our AGM will be held at 17h30 on Wednesday 27 November 2019 at Ravenswood House, 110 Hatfield Street, Gardens, Cape Town. Directions and a map are provided below. For the use of this elegant venue we are once again indebted to the generosity of its owner and HiPSA member, Patrick Esnouf. At this AGM an election will be held for a new Council to serve for the period 2019-2022. Nominations to serve on this [...]

NUUSBRIEF 56 – Okt 2019

2020-06-15T09:28:29+00:00October 15th, 2019|Nuusbriewe|

ALGEMENE JAARVERGADERING EN BEKENDSTELLING VAN 2019 VOLUME Ons algemene jaarvergadering vind plaas op Woensdag 27 November 2019 om 17h30 in Ravenswood House, Hatfieldstraat 110, Tuine, Kaapstad. Sien aanwysings en kaart hieronder. Ons is weereens dank verskuldig aan die eienaar en HiPSA-lid, Patrick Esnouf, vir die gebruik van die elegante woning. By hierdie vergadering sal ʼn nuwe Raad gekies word vir die tydperk 2019-2022. Nominasies vir die Raad deur ʼn voorsteller en ʼn sekondant (saam met die aanvaarding deur die [...]

NUUSBRIEF 55 – Junie 2019

2020-06-15T09:41:22+00:00June 15th, 2019|Nuusbriewe|

99ste Algemene Jaarvergadering en bekendstelling van ons 2018-volumes Die eerste jaarvergadering onder ons nuwe naam HiPSA (vroeër die VRV) is op 31 Januarie 2019 gehou in die elegante Ravenswood House in Sentraal-Kaapstad, vir ons beskikbaar gestel deur die eienaar, Patrick Esnouf, ʼn getroue ondersteuner van die vereniging. Ons is opregte dank aan hom verskuldig. Dit was gepas dat ons, by hierdie mylpaal in ons geskiedenis, twee volumes bekendgestel het, albei gepubliseer in ons eeufeesjaar, 2018. Dit was die eerste [...]

Newsletter 55 – June 2019

2020-06-15T08:34:50+00:00January 31st, 2019|Nuusbriewe|

99th AGM and launch of our 2018 volumes   The first AGM under our new name, HiPSA (formerly the VRS), was held on 31 January 2019 at the elegant Ravenswood House in central Cape Town, a venue generously made available to us by the owner, a stalwart member of our society, Patrick Esnouf, to whom we are most grateful. In keeping with the landmark nature of this event, it was followed by the launch of two volumes, both published in [...]

NUUSBRIEF 54 – November 2018

2020-06-15T09:53:11+00:00November 15th, 2018|Nuusbriewe|

100 jaar oud en steeds vol lewe Op 29 Augustus 2018 het die VRV honderd jaar oud geword. Die besondere mylpaal is gedenk met ‘n reeks feesvierings in Kaapstad, Pretoria en Johannesburg. In dieselfde gebou waar die Vereniging in 1918 gestig is (oorspronklik die Suid-Afrikaanse Biblioteek, nou die Kaapstadse kampus van die Suid-Afrikaanse Biblioteek), en op dieselfde datum waarop die stigting plaasgevind het, is ‘n uitstalling geopen deur Najwa Hendrickse, hoofbibliotekaris en bestuurder van inligtingstoegang in die Biblioteek. Op [...]

Newsletter 54 – November 2018

2020-06-15T08:39:07+00:00August 29th, 2018|Nuusbriewe|

100 years old and rising On 29 August 2018 the VRS turned 100 years old and marked the attainment of this memorable milestone with a series of celebratory functions in Cape Town, Pretoria and Johannesburg. In the very same building (originally the South African Library and now the Cape Town campus of the National Library of South Africa) in which our Society was founded in 1918 an exhibition was opened on our birthday by Najwa Hendrickse, Principal Librarian and [...]

Nuusbrief 53 – Apr 2018

2020-06-15T08:56:57+00:00April 22nd, 2018|Nuusbriewe|

VRV 100 Ons is aan die begin van die honderdste jaar van ons bestaan, met ‘n nuwe naam in die vooruitsig en verskeie eeufees-aktiwiteite wat reeds aan die gang is en ander wat binnekort sal begin. Die hoogtepunt is die groot eeufeesviering in Kaapstad op 29 Augustus 2018; daar bestaan ook die moontlikheid van ʼn soortgelyke funksie later in die jaar in Gauteng. Lees verder vir meer inligting! NAAMSVERANDERING Van die lede teenwoordig op ons jaarvergadering in Ravenswood House, Kaapstad, [...]

Newsletter 53 – March 2018

2019-11-11T19:38:09+00:00March 8th, 2018|Nuusbriewe|

We enter the 100th year of our existence with a new name in the offing and several centenary activities already launched or soon to be launched, culminating in a grand centenary function in Cape Town on 29 August 2018. There is also the possibility of a similar function in Gauteng later in the year. Read on for more information!   RE-BRANDING 94% of members present at our AGM in Ravenswood House, Cape Town on 27 November 2017 voted in favour [...]

Go to Top