Bestel ‘n eBoek

Bestel ‘n eBoek2023-01-22T08:55:31+00:00

Alhoewel die publikasie van boeke in hardeband en sagteband (herdrukke) formaat steeds die primere fokus van die Vereniging bly, is daar ‘n besluit geneem om te begin met die skepping van eBoeke van ons publikasies. ‘n Verskeidenheid van ons publikasies is reeds in eBoek formaat beskikbaar en daar word beplan on alle toekomstige publikasies ook digitaal beskikbaar te stel.

Die eBoek weergawes van volumes van die Eerste Reeks is geproduseer van skanderings van herdruk tekse wat jare reeds gemaak is en waarvan die gehalte in sommige gevalle nie baie goed is nie. In die geval van Tweede en Derde Reeks publikasies is die eBoeke geproduseer deur gebruik te maak van skandelings van die oorspronklike teks.

Die tabel hieronder is ‘n opsomming van die eBoeke wat reeds beskikbaar is, asook hulle pryse vir lede en nie-lede. Vir meer inligting oor die boek klik assebrief op die titel.

eBOEK BESKIKBAARHEID EN PRYSE

Vol Short Title Members Non-Members
1-01 Reports of De Chavonnes and of Van Imhoff, on the Cape R255/$16 R280/$18
1-02 Mentzel,  – Life at the Cape – biography of Rudolph S. Allemann R255/$16 R280/$18
1-03 De Mist : Memorandum for the administration at the Cape R255/$16 R280/$18
1-04 Mentzel,  – A geographical-topographical description of the Cape – Deel I R255/$16 R280/$18
1-05 Collectanea, Vol. I R255/$16 R280/$18
1-06 Mentzel,  – A geographical-topographical description of the Cape – Deel II R255/$16 R280/$18
1-07 Diary of Rev Owen, Missionary with Dingaan R255/$16 R280/$18
1-08 The Wreck of the Grosvenor R255/$16 R280/$18
1-12 Journals of Olof Bergh [1682/3] and Isaq Schrijver [1689] R255/$16 R280/$18
1-14 The Early Cape Hottentots R255/$16 R280/$18
1-15 Journals of Wikar, Janz & Van Reenen 1760-1799 R255/$16 R280/$18
1-16 Travels and Adventures of Nathaniel Isaacs Vol I R350/$22 R400/$25
1-17 Travels and Adventures of Nathaniel Isaacs Vol II R350/$22 R400/$25
1-24 De Vruchten Mijner Wekzaamheden – M D Teenstra R350/$22 R400/$25
1-25 Mentzel, – A geographical-topographical description of the Cape – Deel III R350/$22 R400/$25
1-27 Chronicle of Jeremiah Goldswain, Albany Settler of 1820: Vol. I R350/$22 R400/$25
1-29 Chronicle of Jeremiah Goldswain, Albany Settler of 1820 – Vol II R350/$22 R400/$25
2-06 Sparrman – Voyage to the Cape of Good Hope – Part I R350/$22     R400/$25
2-07 Sparrman – Voyage to the Cape of Good Hope- Part II R350/$22     R400/$25
2-36 Trials of Slavery. Selected Documents Concerning Slaves from the Criminal Records of the Council of Justice at the Cape of Good Hope, 1705-1794 R350/$22      R400/$25
2-38 Francois Le Vaillant : Travels into the Interior of Africa via the Cape.. -Vol I R350/$22     R400/$25
2-43 A B Xuma : Autobiography and Selected Works R350/$22 R400/$25
2-46 Russian Visitors to the Cape 1797 – 1870 R350/$22 R400/$25
2-48 Selections from the Letters of President M T Steyn R350/$22 R400/$25
2-49 Hendrik Swellengrebel in Africa. Journals of three journeys 1776-1777 R350/$22 R400/$25
2-50 In a Time of Plague-Memories of the ‘Spanish’ Flu Epidemic of 1918 in South Africa R350/$22 R400/$25
3-01 Indoda Ebisithanda – The Reverend James Laing among the AmaXhosa R350/$22 R400/$25
3-02 Sol T Plaatje – A life in letters R350/$22 R400/$25
3-03 Francois Le Vaillant : Travels into the Interior of Africa via the Cape.. -Vol II R350/$22     R400/$25
3-04 ‘I See You’ : The Industrial and Commercial Workers’ Union of Africa, 1919-1930 R350/$22      R400/$25
JvR-1 Jan van Riebeeck Daghregister Vol I R350/$22 R400/$25
JvR-2 Jan van Riebeeck Daghregister Vol II R350/$22 R300/$25
JvR-3 Jan van Riebeeck Daghregister Vol III R350/$22 R300/$25
JvR1 Jan van Riebeeck Journal Vol I R350/$22      R300/$25
JvR2 Jan van Riebeeck Journal Vol II R350/$22      R300/$25
JvR3 Jan van Riebeeck Journal Vol III R350/$22      R300/$25

Neem asseblief kennis dat betaling moet geskied voor enige items versend sal word.

HOE OM TE BESTEL

Kontak ons per e-pos, telefoon of besoek ons op kantoor. Kontak besonderhede word hier onder aangegee.

Of as ‘n alternatief, voltooi die webvorm hieronder om ‘n bestelling te plaas.

BETALING

Betalings moet gemaak word deur elektroniese deposito (ETF) na ons bank rekening :

Rekeningnaam: Historical Publications Southern Africa
Bank: Standard Bank van Suid Afrika
Tak: Thibaultplein, Kaapstad
Takkode: 02 090 9
Rekeningnommer: 07 051 2035
Rekeningtipe: Lopende rekening
SWIFT kode (vir internasionale oorplasings): SBZAZAJJ

Kliente wat in buitelandse valuta betaal moet verkieslik gebruikmaak van Paypal – die e-pos adres wat gebruik moet word is vanriebk@mweb.co.za. As alternatief kan geld oorgeplaas word deur  “teletransmission”, waar die afsender alle bankfooie betaal.

Go to Top