ʼn Reeks lesings getitel “The Van Riebeeck Society and the making of Southern African History” is in Januarie 2018 by die Somerskool van die Universiteit van Kaapstad aangebied ter viering van die Vereniging se honderdjarige bestaan. Vir meer inligting, gaan na ons Aktiwiteit-bladsy of klik hier

Die Vereniging het fees gevier, in twee dele, op twee plekke, op 29 Augustus 2019, presies honderd jaar na die stigting. Die eerste deel was in die Nasionale Biblioteek van Suid-Afrika in Kaapstad, waar ʼn ryklik gevarieerde tentoonstelling geopen is deur Najwa Hendrickse van die biblioteek onder wie se beskerrming die Vereniging in 1918 gestig is. Hierna was daar ʼn gesellige skemerparty in die Sentrum vir die Boek in Koningin Victoriastraat. Op die program was ʼn heildronk ingestel deur ons eregas, die bekende historikus professor Bill Nasson. Daar was ook ʼn uitstalling van ons 100 volumes, met ʼn geleentheid om ʼn ‘selfie’ daar langsaan te neem (‘die selfie van die eeu’), ʼn skyfievertoning, ʼn meningsbord, voorlesings van juwele uit ons 100 volumes en ʼn vasvra in ligte luim (met pryse) – leidrade was te vind by die tentoonstelling in die Nasionale Biblioteek.

Die viering is bygewoon deur 170 lede en genooide gaste, en was ʼn groot sukses, ʼn mengsel van feestelikheid, geselligheid en geleerdheid, opgeluister deur woorde, beelde en agtergrondmusiek. Die aanwesiges was geesdriftig oor die verbeeldingryke verskeidenheid, oor die weldeurdagte opset en die gladde uitvoering daarvan. Daar is ʼn video van die aand gemaak, wat gesien kan word deur op die volgende skakel te klik:
VRS Centenary celebration 29 Aug 2018.mp4

Hieronder is foto’s van die verrigtinge by die Nasionale Biblioteek en die Sentrum vir die Boek op 29 Augustus 2018.