VRV 100

Ons is aan die begin van die honderdste jaar van ons bestaan, met ‘n nuwe naam in die vooruitsig en verskeie eeufees-aktiwiteite wat reeds aan die gang is en ander wat binnekort sal begin. Die hoogtepunt is die groot eeufeesviering in Kaapstad op 29 Augustus 2018; daar bestaan ook die moontlikheid van ʼn soortgelyke funksie later in die jaar in Gauteng. Lees verder vir meer inligting!

NAAMSVERANDERING

Van die lede teenwoordig op ons jaarvergadering in Ravenswood House, Kaapstad, op 27 November 2017, het 94% gestem ten gunste van  die naamsverandering van ons vereniging tot ‘Historiese Publikasies Suider-Afrika (voorheen die Van Riebeeck-Vereniging)/Historical Publications Southern Africa (formerly the Van Riebeeck Society)’. Die netjiese akroniem wat dit oplewer, HIPSA, werk sowel in Afrikaans as in Engels. Ons gee op die oomblik aandag aan die moontlikheid om ekwivalente te vind in isiXhosa, Sesotho, Setswana of isiZulu om die akroniem heeltemal inklusief te maak. Enige voorstelle in dié verband sal verwelkom word. Dit is ʼn ope vraag of die akroniem nou van alle lede ‘Hippies’ maak.

VRV 100

Ons eeufeesprogram het in Januarie begin met ʼn kursus van vyf lesings by die Somerskool van die Universiteit van Kaapstad, georganiseer deur ons vise-voorsitter, dr Elizabeth van Heyningen. Die titel van die lesingreeks was ‘Witnesses to South African History: From Cinna the Slave to Richard Victor Selope Thema’, en dit is bygewoon deur ongeveer 60 toehoorders. Daar was vyf fassinerende lesings oor belangrike temas in die Suid-Afrikaanse geskiedenis, met verwysing na volumes wat ons vereniging in die loop van die honderd jaar gepubliseer het. Die vyf lesingtitels en die sprekers was die volgende: History and its sources (dr Elizabeth van Heyningen); Slavery (prof Gerald Groenewald); Botany (dr John Rourke); Hidden black voices (dr Pam Maseko); War (prof Bill Nasson). Ons opregte dank gaan aan hierdie vyf sprekers wat hul kennis en deskundigheid met die geesdriftige gehoor gedeel het. Die lesings het die geweldige bydrae van die Vereniging onderstreep, deurdat ʼn indrukwekkende versameling sleuteltekste oor die geskiedenis beskikbaar gestel is aan skoliere, studente, historici en geïnteresseerde leke.

In die tweede plek vier ons ons eeufees met die aanbied van ʼn geskenk aan alle opbetaalde lede: hulle sal vanjaar ʼn ekstra volume ontvang. Die tweede volume sal ook meebring dat die Vereniging uiteindelik  sal vergoed vir die versuim om in die jaar 1925 ʼn volume te publiseer. Dié  versuim het beteken dat die nommers  van alle volumes na 1925 een jaar agter die jaartal was. Deur twee volumes in een jaar uit te gee sal die Vereniging hierdie fout regstel en ons honderdste volume in ons eeufeesjaar publiseer. Die twee volumes wat ons vanjaar sal publiseer is: Hendrik Swellengrebel in Afrika: Journalen van Drie Reizen in 1776-1777 (in sowel die oorspronklike Nederlands as in ʼn Engelse vertaling) en In a Time of Plague: Memories of the Spanish Flu Epidemic of 1918 in South Africa. Betaling van die jaar se ledegeld van R275 sal dus aan u twee volumes verskaf.

Die derde eeufees-aktiwiteit is die bekendstelling van ʼn Eeufeesfonds om vir ons ʼn stewige finansiële basis op te bou vir die volgende honderd jaar. U sal dus spoedig ʼn spesiale fondsinsamelingsversoek van ons ontvang. Ons doel is om ʼn bedrag in te samel  wat ʼn aansienlike veelvoud van ons ouderdom is. Reageer asseblief ruimhartig op hierdie eens-in-ʼn eeu versoek. Ons sal dit nie voor 2118 herhaal nie.

Die hoogtepunt van ons eeufeesvierings begin op die middag van 29 Augustus 2018, honderd jaar tot op die dag vanaf ons stigtingsvergadering in die Suid-Afrikaanse Openbare Biblioteek. Dan word ʼn tentoonstelling geopen oor ons geskiedenis van die afgelope honderd jaar. Die opening vind plaas in Goewermentslaan in Kaapstad, in die gebou van die Nasionale Suid-Afrikaanse Biblioteek, die opvolger van die Suid-Afrikaanse Openbare Biblioteek – die Nasionale Biblioteek hou self ook vanjaar fees, die viering van hul tweehonderdjarige bestaan. Na die opening stap ons op in Koningin Victoriastraat na die Sentrum vir die Boek, waar ons galafunksie gehou word. Besonderhede van die geleentheid sal later aan u gestuur word, maar hou solank hierdie datum oop. Ook hierdie geleentheid sal nie voor 2118 herhaal word nie. Planne om ʼn funksie in Gauteng te hou, is nog nie gefinaliseer nie. Meer inligting volg in ons volgende nuusbrief.

 

2017 VOLUME: SELEKSIES UIT DIE BRIEWE VAN PRESIDENT MT STEYN, 1904-1910

In ons vorige nuusbrief het ons melding gemaak van twee bekendstellings in 2017 – die eerste na ons jaarvergadering in Kaapstad en die tweede in die gepaste lokaal van die Oorlogsmuseum in Bloemfontein, naby die plek waar president Steyn begrawe is. Daarna is verskeie praatjies oor die boek ook gehou deur een van die redakteurs en deur die vertaler – dr Elizabeth van Heyningen en professor Chris van der Merwe onderskeidelik. Dit het ingesluit ʼn radio-onderhoud oor RSG, ʼn bespreking in die Protea-boekwinkel in Stellenbosch onder voorsitterskap van een van ons Raadslede, dr Francois Cleophas, en lesings vir verskeie organisasies soos die Genealogiese Vereniging van Suid-Afrika, die Historiese Vereniging van Hermanus, die Vriende van die Nederlandse Biblioteek en die Openbare Biblioteek in Vishoek. As u weet van enige ander organisasie wat ʼn praatjie oor die boek wil hoor (of oor die geskiedenis van ons Vereniging), laat weet asb ons kantoor.

 

UITSTALLING BY DIE STELLENBOSCH WOORDFEES

Die vereniging is uitgenooi om as deel van die Stellenbosch Woordfees op 10 Maart  ʼn uitstalling te hou by die Genealogiese Vereniging van Suid-Afrika. Dit het plaasgevind in die historiese Nederduits-Gereformeerde kweekskool in Dorpstraat. Die uitstalling het bestaan uit ʼn tafel wat met vele van ons publikasies, plakkate en pamflette versier is. Lede van die Genealogiese Vereniging sowel as lede van die publiek was baie geïnteresseerd in die publikasies en die geleentheid het waardevolle publisiteit aan ons verskaf.

 

IN MEMORIAM

Met hartseer kondig ons die dood van die volgende lede aan: mnr I Brown, mnr K Hartwanger, mnr A S Henry, mev M W Nel, mnr B S van der Merwe.

NUWE LEDE

Dit verheug ons om die volgende nuwe lede te verwelkom: mnr M Clark van Hermanus, me M Hall van Rosebank, Kaapstad, mnr B Jones van Hermanus, mnr Z E Kose van Kraaifontein, Kaapstad,  mev P Rivett-Carnac van Nuweland, Kaapstad, en prof B-E van Wyk van Johannesburg