100 jaar oud en steeds vol lewe

Op 29 Augustus 2018 het die VRV honderd jaar oud geword. Die besondere mylpaal is gedenk met ‘n reeks feesvierings in Kaapstad, Pretoria en Johannesburg. In dieselfde gebou waar die Vereniging in 1918 gestig is (oorspronklik die Suid-Afrikaanse Biblioteek, nou die Kaapstadse kampus van die Suid-Afrikaanse Biblioteek), en op dieselfde datum waarop die stigting plaasgevind het, is ‘n uitstalling geopen deur Najwa Hendrickse, hoofbibliotekaris en bestuurder van inligtingstoegang in die Biblioteek. Op ‘n grafiese wyse het die uitstalling getoon hoedat die Vereniging vir honderd jaar lank skaars en dikwels onleesbare dokumente verander het in noukeurig geredigeerde hardeband-volumes. Die verbeeldingryke keuse van oorspronklike manuskripte, gedrukte tekste en resensies het almal se aandag getrek. Die uitstalling sal oop bly tot Maart 2019; as ons kenmerkende rooi stofomslae in gedagte gehou word, is dit heel gepas dat die uitstalling in die Biblioteek se Rooi Ruimte vertoon word.

Vanaf die Biblioteek het lede en vriende van die Vereniging hoër op in die straat geloop na die mooie Sentrum vir die Boek, waar hulle ʼn buffet-ete kon geniet asook ʼn goed saamgestelde program met ʼn verskeidenheid van musiek, woorde (onder andere ʼn wyse en gevatte toespraak deur professor Bill Nasson), beelde, ʼn lughartige vasvra oor die Vereniging en ʼn reeks dramatiese voorlesings by lamplig uit ses van ons volumes. Een van ons lede het na die tyd opgemerk: ‘Die Vereniging se rekord oor honderd jaar heen is meer as werd om gevier te word, en ons het dit op ʼn inspirerende wyse gedoen. Ek het dit geweldig geniet. Uitstekende gebou. Pragtige dekor, heerlike geselskap. Honderdmaal dankie.’ Ongeveer 170 mense was teenwoordig. ʼn Video van die hoogtepunte kan gesien word by: http://www.vanriebeecksociety.co.za/Centenary.htm

ʼn Uitstaande kenmerk van die feesvierings by die Universiteite van Pretoria en Johannesburg was die manier waarop studente aan die verrigtinge deelgeneem het. ʼn Hele aantal van hulle het met passie uittreksels uit ons honderd volumes gelees en verduidelik waarom hulle tot hierdie spesieke gedeeltes aangetrokke gevoel het. Ander studente kon gebruik maak van inligting wat stilweg en geredelik tydens die vasvra verskaf deur ouer lede van die Vereniging en hulle het sodoende die pryse ontvang wat aan die vrae verbonde was. Die hoofspreker, professor Archie Dick van die Universiteit van Pretoria, het die Vereniging geloof vir sy publikasierekord tydens sy eerste eeu en het vervolgens ʼn aantal uitdagings genoem vir die eeu wat voorlê.

Eeufeesfonds

Soos wat u sal onthou, het ons vroeër in die jaar ʼn beroep op u gedoen vir donasies tot ons Eeufeesfonds, sodat ons ʼn stewige finansiële fondament kan skep vir die volgende honderd jaar. Ons is bly om te kan aankondig dat die fonds nou gegroei het tot R567,000; die name van al die donateurs tot op datum sal verskyn in ʼn bylaag tot ons honderdste volume, In a Time of Plague. Ons hartlike dank gaan aan al ons donateurs vir hul vrygewigheid. Verdere skenkings is natuurlik welkom (ons sal graag R600,000 wil haal); alle nuwe donateurs se name sal gevoeg word by die reeds indrukwekkende lys op ons webwerf (http://www.vanriebeecksociety.co.za/vrs_100_fund%20Donors.htm )

Algemene jaarvergadering en bekendstalling van ons twee 2018 volumes

Ons jaarvergadering sal op 31 Januarie 2019 gehou word in Ravenswood House, Hatfieldstraat 110, Kaapstad, goedgunstiglik bewillig deur die eienaar, Patrick Esnouf, wat een van ons getrouste ondersteuners is. Vir aanwysings, sien die kaart onder. Antwoord asb voor 17 Januarie 2019. Die vergadering sal om 19h00 gevolg word deur die bekendstelling van ons twee volumes wat in 2018 gepubliseer is en wat ons totaal van publikasies oor die honderd jaar opskuif na honderd. Die twee volumes is Hendrik Swellengrebel in Afrika: Joernale van drie reise in 1776-1777 (geredigeer deur Gerrit Schutte) en In a Time of Plague: Memories of the ‘Spanish’ Flu Epidemic of 1918 in South Africa (geredigeer deur Howard Phillips). Ons erken met dank die ruimhartige donasies wat ons gehelp het om die twee publikasies moontlik te maak: Fonds Neerlandistiek, die Historiese Vereniging van Kaapstad, die Van Ewijck Stigting, die Frank Bradlow Memorial Trust, professor Gerrit Schutte, die Gravin van Bylandt Stichting, die J.E. Jurriaanse Stichting en die Gilles Hondius Stigting. Indien u die ledegeld van R275 vir 2018 betaal het, sal beide volumes outomaties aan u gestuur word – die tweede volume is die Vereniging se geskenk aan u om ons eeufees te gedenk. Kontak ons asb as albei volumes u nie teen die einde van Desember bereik het nie.

As dit nie vir u moontlik is om na die bekendstelling op 31 Januarie te kom nie, is u baie welkom om een van twee addisionele bekendstellings in Januarie by te woon. Die eerste een vind plaas by die Somerskool van die Universiteit van Kaapstad, om 13h00 op 17 Januarie 2019 in die Kramer-gebou op die Middelkampus; die tweede is om 19h00 op 28 Januarie 2019 by die Montagu Museum.

UK Somerskool

Die volgende Somerskool van die Universiteit van Kaapstad se Sentrum vir Buitemuurse Studies vind plaas van 7 tot 25 Januarie 2019. Die Somerskool is ʼn opvoedkundige program vir die publiek en bied ʼn reeks kort kursusse aan wat enigeen kan bywoon, ongeag opvoedkundige kwalifikasies. In die volgende Somerskool is daar twee kursusse wat vir lede van besondere belang sal wees aangesien die inhoud daarvan ooreenstem met twee van ons toekomstige publikasies. Die kursusse sal aangebied word deur die redakteurs van die volumes.

THE ‘SPANISH’ FLU PANDEMIC OF 1918-19: HISTORICAL AND VIROLOGICAL PERSPECTIVES

Teen die einde van die Eerste Wêreldoorlog is die wêreld getref deur een van die ergste pandemies in die moderne tyd, die sogenaamde ‘Spaanse’ griep, waaraan omtrent 50 miljoen mense oor die wêreld heen gesterf het, dws 2 tot 3% van die wêreldbevolking. Die kursus van vyf lesings, aangebied deur een historikus en twee viroloë, ondersoek die katastrofe deur ʼn Suid-Afrikaanse sowel as ʼn internasionale lens, met die fokus op die pandemie se oorsprong, die oordrag daarvan, sy onmiddellike aaklige effekte en sy langtermyn gevolge. Die laaste lesing sal aandag gee aan griep-epidemies ná 1918 en oorweging skenk aan die vraag of soortgelyke rampe in die toekoms verwag kan word.

SOL PLAATJE

Hierdie kursus handel oor die lewe en werk van Sol T. Plaatje (1876–1932), een van Suid-Afrika se mees geëerde politieke en literêre figure. Plaatje is veral bekend as ʼn pionier-joernalis, vir sy rol in die  vroeë jare van die South African Native National Congress (voorloper van die ANC), sy veldtog teen die ‘Naturellen Grond Wet’ (‘Natives Land Act’) van 1913, sy dagboek oor die besetting van Mafikeng en sy boeke, Native Life in South Africa en die historiese roman Mhudi.

Vir meer inligting en vir bespreking, laai die hele 2019 Somerskool-program af by http://www.summerschool.uct.ac.za/sites/default/files/image_tool/images/4/2019SummerSchool/2019%20SS%20brochure%20for%20web.pdf

of kontak Bronwyn Geldenhuys by ems@uct.ac.za

 In Memoriam

Met hartseer kondig ons die dood van die volgende lede aan: Mr R Blackburn, Prof J C de Villiers, Ms P Jansen van Rensburg, Mrs E J Kuyper, Mr A Michalowsky, Mr J Nauta, Mr A Pitlo, Mr P R Retief, Mev M L Roux, Mr L H G Shuttleworth, Dr E J van der Wat, Mrs E M Watson, Mr L E H Wood.

Nuwe lede

Dit verheug ons om die volgende nuwe lede te verwelkom: Mnr M Brits (Lydenburg), Prof W A M Carstens (Noordbrug), Mr D Crabtree (Greyton), Mr J J Dannhauser (Parys), Mnr J Delport (Kirkwood), Mnr D de Villiers (Bellville), Mnr M J de Villiers (Caledon), Mnr T de Wet (Epsom Downs), Prof A Dick (Centurion), Ms M du Plessis (Muizenberg), Mr R du Plooy (Boksburg), Mnr C J Engelbrecht (Vredendal), Mnr L Fick (Caledon), Prof J Field (Claremont), Mnr C Grobbelaar (Ceres), Ms A Heslop (Hermanus), Mnr H Heymann (Kaapstad), Mnr D Jacobs (Bellville), Adv A Joubert (Sandton), Prof E le Roux (Pretoria), Ms C McCrae (Big Bay), Prof W Mijnhardt (Utrecht, Nederland), Mr A Millard (Cramerview), Mr P Mohale (Cape Town), Ms B Morris (Adelaide, Australia), Ms L Muller (Newlands), Mr R Nel (Cape Town), Mnr Rudolf Oosthuizen (Robertson), Dr Bernie Radomsky (Cape Town), Mr A N Retief (Kroondal), Mr W Ruml (New York, USA), Mr F Schuitemaker (Observatory), Mr G J Schonken (Cape Town), Mr R F Shaw (Cape Town), Mnr D Streicher (Bredasdorp), Mnr H J Steyn (Swellendam), Mr G Thomas (Cape Town), Mnr J P van der Merwe (Bloemfontein), Mnr R van Niekerk (Port Elizabeth), Ms N van Reenen (Lotus River), Mnr J van Wyk (Upington), Dr F Vernal (Manchester CT, USA), Mnr T Visagie (Calvinia), Ms V West (Fish Hoek), Mr Donald Woodford (Montagu).

Kantoorure gewysig

Aangesien baie van ons administratiewe en finansiele werk nou aanlyn en dus van die huis af gedoen word, het die noodsaaklikheid om ons kantoor drie dae per week van personeel te voorsien, verminder.  Die kantoor sal dus van 1 Januarie 2019 net op Woensdae en Vrydae van 10h00 tot 13h00 oop wees. Hierdie gewysigde ure sal met ingang van 1 Januarie vir ‘n toetstydperk van vier maande tot 30 April 2019 in werking wees. Daarna sal ons die besluit hersien. Lede kan ons nog te eniger tyd per telefoon kontak en ‘n boodskap laat, of ‘n e-pos stuur.

Vir baie dringende sake buite kantoorure, kontak asseblief vir Rolf Proske op 071 077 1672.